• /'sæləreitəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuốc muối bột nở ( natri hyđrocacbonat trong bột nở)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X