• /ˈsæləˌvɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước bọt, (thuộc) nước miếng
  Tiết nước bọt, chảy nước miếng
  the salivary glands
  các tuyến nước bọt

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc nước bọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X