• /´sælou/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cây liễu bụi
  Gỗ liễu bụi
  Cành liễu bụi
  Màu tái, màu tái xám
  Tính từ .so sánh
  Vàng bủng, vàng vọt (màu da)
  Ngoại động từ
  Làm (da) tái đi, làm (da) màu tái xám
  Nội động từ
  Tái, tái xám

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X