• /´sænd¸mæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buồn ngủ; cơn buồn ngủ
  ( the sandman) ông ba bị (người tưởng tượng làm cho trẻ em ngủ)
  the sandman's coming !
  ông ba bị đến đấy! (doạ để trẻ ngủ ngay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X