• Ô tô

    bảng điều khiển chấn động dạng kẹp

    Giải thích VN: Là bảng với tấm bằng vật liệu giảm chấn động như nhựa đường kẹp giữa hai tấm thép.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X