• Y học

    (sapro-) prefíx. chỉ 1 . thối rữa 2. chất đang phân hủy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X