• /¸sæpou´neiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có chất xà phòng; giống xà phòng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X