• /´sæprə¸pel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùn thối; mùn thối

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sapropen
  slimy sapropel
  sapropen bùn thối

  Xây dựng

  đất bùn thối

  Kỹ thuật chung

  bùn thối
  slimy sapropel
  sapropen bùn thối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X