• /sæ´prɔfəgəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ăn chất thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X