• Thông dụng

    Danh từ
    Rương; hòm quần áo (của đàn bà để đi đường) (như) saratoga

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X