• Toán & tin

  máy tính bổ trợ
  máy tính phụ thuộc
  máy tính vệ tinh

  Giải thích VN: Là máy tính được nối tới một máy tính trung tâm khác và tương tác với nhau qua một đường truyền. Máy tính vệ tinh không mạnh như máy tính trung tâm. Nó hoặc các hoạt động của nó được điều khiển bởi máy tính trung tâm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X