• /'sætin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sa tanh (vật liệu dệt bằng tơ có một mặt láng và mịn trơn)
  a satin dress
  chiếc áo dài bằng sa tanh
  a satin ribbon
  chiếc băng bằng sa tanh
  (từ lóng) rượu gin (như) white satin

  Tính từ

  Mịn trơn như sa tanh
  Giống sa tanh, bằng sa tanh

  Ngoại động từ

  Làm cho bóng (giấy)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  vải sa tanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X