• /sə´vænə/

  Thông dụng

  Cách viết khác savannah

  Danh từ
  (địa lý,địa chất) Xavan
  Hoang mạc; thảo nguyên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X