• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái để tiết kiệm (thời gian, tiền bạc...); cái để giữ cho khỏi phí, cái để giữ cho khỏi hỏng
  Quỹ tiết kiệm của trẻ con
  Cái tạp dề
  Bộ quần áo mặc ngoài (khi lao động...)

  Kỹ thuật chung

  lưu tất cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X