• Thông dụng

  Danh từ

  Tài khoản tiết kiệm
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bất kỳ một loại tài khoản nào có thu lãi

  Kinh tế

  tài khoản tiết kiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X