• /´sæks¸/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy xắc (một loại giấy ảnh)
  Màu xanh hơi xám (như) saxeỵblue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X