• /ˈskeɪlɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác định tỷ xích
  Sự lập thang
  Sự đóng cặn
  Sự đánh cặn
  Sự tróc vảy
  Sự đếm gộp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chia tỉ lệ

  Giải thích VN: Trong đồ họa trình diễn, đây là sự điều chỉnh trục y (trục giá trị) được chọn bởi chương trình, sao cho các cách biệt về dữ liệu được rõ ràng. Hầu hết các chương trình đồ họa giới thiệu đều có khả năng chia thang tỉ lệ trên trục y, nhưng thang đó có thể không thỏa mãn. Điều chỉnh thang tỉ lệ bằng tay sẽ cho kết quả tốt hơn.

  chia tỷ lệ
  chọn thang tỉ lệ

  Giải thích VN: Trong đồ họa trình diễn, đây là sự điều chỉnh trục y (trục giá trị) được chọn bởi chương trình, sao cho các cách biệt về dữ liệu được rõ ràng. Hầu hết các chương trình đồ họa giới thiệu đều có khả năng chia thang tỉ lệ trên trục y, nhưng thang đó có thể không thỏa mãn. Điều chỉnh thang tỉ lệ bằng tay sẽ cho kết quả tốt hơn.

  chọn thang tỷ lệ
  phóng to thu nhỏ

  Giải thích VN: Ví dụ là khả năng phóng to thu nhỏ hình vẽ.

  Xây dựng

  sự bóc thành lớp
  sự bong theo lớp
  sự tróc thành từng mảnh (bê tông)
  sự tróc vảy (sơn)

  Y học

  sự đếm gộp lại
  sự lấy cao răng

  Kỹ thuật chung

  sự bóc vỏ
  sự đếm gộp
  sự định tỷ lệ
  scaling a spring
  sự định tỷ lệ lò xo
  sự lập thang đo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X