• /skæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mưu đồ bất lương
  a betting scam
  một cuộc đánh cá gian lận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X