• /¸skændi´neivjən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Xcăng-đi-na-vi

  Danh từ

  ( Scandinavian) người Xcăng-đi-na-vi
  Ngôn ngữ Xcăng-đi-na-vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X