• /´skɛə¸krou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bù nhìn (giữ ruộng...)
  Người ăn mặc quần áo rách rưới tả tơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ragamuffin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X