• //skɪˈmæt.ɪ.kli//

  Thông dụng

  Phó từ

  Dưới dạng giản đồ, dưới dạng biểu đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X