• /´skitsou´frenik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bệnh tâm thần phân liệt; bị bệnh tâm thần phân liệt
  (thông tục) cư xử một cách kỳ cục (nhất là khi hoàn cảnh cứ thay đổi mãi)

  Danh từ (như) .schizo

  Người bị bệnh tâm thần phân liệt
  Người cư xử một cách kỳ cục

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc tâm thần phân liệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X