• Thông dụng

  Danh từ

  Cách ký hiệu hoá khoa học (các con số được ghi thành những tích gồm một con số từ 1 đến 10 và một lũy thừa của 10 : ví dụ: 14000 = 1, 4 x 10 ự 4)

  Toán & tin

  biểu diễn khoa học
  ký hiệu khoa học
  ký pháp khoa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X