• /´simitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác scimiter

  Danh từ

  Thanh mã tấu, thanh đại đao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X