• /´saiə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Học thức nông cạn, kiến thức nửa mùa; sự hay chữ lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X