• /´siʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt
  Sự chia rẽ, sự phân chia, sự phân hoá

  Chuyên ngành

  Y học

  sự phân chia, phân cắt

  Điện lạnh

  sự đứt (đôi)

  Kỹ thuật chung

  phân rã
  sự cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X