• /skɔts/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Scots) (thuộc) xứ Xcốt-len, (thuộc) người Xcốt-len, (thuộc) phương ngữ tiếng Anh ở Xcốt-len
  Scots law
  luật pháp Xcốt-len

  Danh từ

  Phương ngữ tiếng Anh (vốn vẫn được nói ở Xcốt-len)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X