• /skaus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Món ăn hổ lốn
  (thông tục) người thành Livơpun ( Anh)
  Phương ngữ Livơpun

  Tính từ

  Thuộc người/ phương ngữ thành Livơpun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X