• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tập giấy rời

  Toán & tin

  bộ đệm dùng tạm
  bộ đệm làm việc

  Kỹ thuật chung

  vùng làm việc
  vùng nhớ đệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X