• /skru:¸kʌtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) máy cắt ren vít, máy tiện ren
  Bàn ren; đầu cắt ren (như) screw-die

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy tiện ốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X