• /skrʌf/

  Thông dụng

  Danh từ
  (giải phẫu) gáy, cần cổ
  Như scurf
  By the scruff of the/one's neck
  Tóm cổ, tóm gáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X