• /´skrʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian ngừng bóng (trong bóng đá Mỹ) như scrummage
  Cuộc đấu tranh hỗn độn; cuộc ấu đả

  Nội động từ

  ( + down) gây thành đám cãi lộn

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X