• /skʌl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chèo (thuyền) bằng chèo một mái, hai mái; chèo (thuyền)
  Lái thuyền bằng chèo lái; lái thuyền

  Danh từ

  Mái chèo (đôi)
  Cái chèo lái
  Thuyền đua nhẹ (do một người chèo với hai mái chèo)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bướu lò
  tảng xỉ

  Giao thông & vận tải

  chèo bằng mái chèo đôi (lái thuyền)

  Kỹ thuật chung

  biếu lò
  mái chèo (lái thuyền)
  mái chèo đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X