• (đổi hướng từ Scythed)
  /saið/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái hái (để cắt cỏ cao, cây ngũ cốc..)
  Việc phồ cỏ (cắt cỏ)

  Ngoại động từ

  Cắt (cỏ), phồ (cỏ) bằng cái hái

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X