• /´si:¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn biển
  Cột chuẩn, đích chuẩn (làm chuẩn cho tàu bè ngoài biển)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đèn biển
  đích chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X