• /´si:¸ru:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) khoảng quay (khoảng trống đủ cho tàu quay)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoảng quay (của tàu thủy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X