• Điện

    trục đệm kín

    Giải thích VN: Trục có vòng đệm kín bằng vòng chặn đàn hồi để ngừa sự thoát khí giữa trục quay và các te cố định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X