• /´si:l¸skin/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .seal

  Bộ da lông chó biển; bộ da chó biển
  Áo bằng da lông chó biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X