• /´seia:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buổi gọi hồn; cuộc họp trong đó có người tìm cách tiếp xúc với người chết
  Buổi họp; phiên họp (để thảo luận)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X