• Thông dụng

    Danh từ

    Đẳng cấp thứ hai (trong các đẳng cấp (chính trị) phong kiến); đẳng cấp quí tộc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X