• Thông dụng

    Danh từ
    Người thay thế, vật thay thế (nếu người hoặc vật thứ nhất không có mặt)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X