• Thông dụng

    Danh từ

    Gián điệp, người làm việc bí mật cho một chính phủ (nhất là về bí mật (quân sự))

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X