• /´sekjulərist/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người theo chủ nghĩa thế tục
  Người đấu tranh cho tính không tôn giáo của nhà trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X