• /¸sekjulərai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự thế tục; sự hoàn tục
  Sự phi tôn giáo hoá nhà trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X