• (đổi hướng từ Secularized)
  /´sekjulə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác secularise

  Ngoại động từ
  Thế tục hoá, trần tục hoá; hoàn tục
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X