• /´sekən¸dain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) vỏ trong (của noãn)

  Chuyên ngành

  Y học

  rau thai, nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X