• /si´kjuərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chắc có thể chiếm được; chắc có thể đạt được
  Có thể bảo đảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X