• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chắc chắn, bảo đảm
  An toàn, kiên cố, vững chắc, được bảo vệ, an ninh
  An toàn, tin cậy được; yên tâm
  Giam giữ ở một nơi chắc chắn, buộc chặt, bó chặt, đóng chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X