• Môi trường

    Bể lắng
    Các bể chứa nước thải trong đó các chất thải trôi nổi sẽ được vớt ra và các chất rắn đã lắng xuống sẽ được loại bỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X