• /´si:dinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất đầy hạt, tính chất nhiều hạt
  Tình trạng trông tiều tụy; sự làm ô danh; sự xơ xác, sự ũ rũ
  the seediness of his lodgings
  vẻ xơ xác của chỗ trọ của anh ta
  (thông tục) sự khó ở
  Tính chất có mùi cỏ dại (rượu mạnh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X